Consells agrícoles 15 | Agronec'89

Consells agrícoles 15

21/04/2016

Vinya. Ja han començat a brotar totes les varietats de raïm de totes les zones, per tant comença una nova campanya de control i sanitat dels ceps. Aquest any, i degut a les poques pluges de tardor i hivern, no hi ha massa vegetació per els conills, per tant cal vigilar les vinyes noves que no és mengin els brots, amb un protector o també pulveritzant amb un repelent ecològic .

És poden adobar les vinyes amb els qui ho volen fer amb adobs líquids incorporats al sol.

Horta. Ja és temps de plantar les plantes d’estiu per obtenir, tomàquets, pebrots, albergínia, cogombre, carbassó, mongetes, melons, sindria, carbassa, col d’estiu, espinac, porro, enciam. Cal fer-ho sempre les plantades i sembres amb la lluna adequada, les plantades amb lluna plena i les sembres amb lluna creixent.

Fruiters. Vigilar les plagues d’insectes com pugons, erugues, paneroles, etc., i fongs de qualsevol fruiter, és el temps més idoni per que apareguin. Tractar sempre, si és necessari, als primer símptomes.

Olivera. Un cop feta la poda, és poden adobar de fons amb M.O. + NPK+B, a dosi corresponent, i llaurar-les amb lluna vella.

Jardí. Encara és poden plantar flors, com coronats, cínies, pensaments, rosa mística, etc…

Posted in General