Consells agrícoles 15

21/04/2016

Vinya. Ja han començat a brotar totes les varietats de raïm de totes les zones, per tant comença una nova campanya de control i sanitat dels ceps. Aquest any, i degut a les poques pluges de tardor i hivern, no hi ha massa vegetació per els conills, per tant cal vigilar les vinyes noves que no és mengin els brots, amb un protector o també pulveritzant amb un repelent ecològic .

És poden adobar les vinyes amb els qui ho volen fer amb adobs líquids incorporats al sol.

Horta. Ja és temps de plantar les plantes d’estiu per obtenir, tomàquets, pebrots, albergínia, cogombre, carbassó, mongetes, melons, sindria, carbassa, col d’estiu, espinac, porro, enciam. Cal fer-ho sempre les plantades i sembres amb la lluna adequada, les plantades amb lluna plena i les sembres amb lluna creixent.

Fruiters. Vigilar les plagues d’insectes com pugons, erugues, paneroles, etc., i fongs de qualsevol fruiter, és el temps més idoni per que apareguin. Tractar sempre, si és necessari, als primer símptomes.

Olivera. Un cop feta la poda, és poden adobar de fons amb M.O. + NPK+B, a dosi corresponent, i llaurar-les amb lluna vella.

Jardí. Encara és poden plantar flors, com coronats, cínies, pensaments, rosa mística, etc…

Consells agrícoles 14

21/03/2016

Plantar i sembrar: A l’hort, ja és pot preparar el planter de albergínia, tomàquet, pebrot, cogombre, carbaçó, etc. Plantar api, bleda, ceba, col d’estiu, enciams, espinac, patates, mongeta, pastanaga, porro, julivert, etc . Al jardí, és temps de sembrar marduix, menta, orenga, poliol, romaní, ruda, sajolida, sàlvia alfàbrega, donzell, espemellac, farigola, etc. i plantes útils com boixacs, camamilla i clavell e moro. Tenim l’oportunitat de sembrar les  bulboses de primavera com begònies, calles (lliris), dàlies, muguet, gladiols, íliums, nards, etc. Recordar que és molt important saber quina lluna tenim per plantar i sembrar.

Tractaments: Fruiters, els brotats o florits, cal esperar a veure els primers símptomes.  Oliveres, primer cal fer la poda per tractar-les.  A l’hort,   si cal,  pel pugó de les faveres, eruga del api, enciam, escarola, etc… A la vinya,  si és vol, és pot aplicar herbicides residuals només al llom abans de que brotin els ceps.  Al jardí, vigilar les roies de les diferents plantes.

Tractar sempre amb productes autoritzats tan en cultius ecològics, producció,integrada com convencional i respectar el termini de seguretat.

Consells agrícoles 13

17/03/2016

Vinya. Si em plantat vinyes noves i no ha plogut, caldrà regar els ceps localitzadament per que tinguin una bona brotada i arrelada. Recomanem si no s’ha fet en el reg de la plantació, incorporar al aigua una dosi de 0,5 grams per cep de micorrizes que motivarà al cep a treure bones i abundants arrels per arrelar + matèria orgànica líquida si la terra és baixa amb orgànic.

Horta. Amb lluna vella  és sembren i és planten plantes com escarola, enciam, api, pastanaga, porro, ceba, col d’estiu, rave. Preparar el planter de tomàquets, pebrots i albergínies, carbassó, cogombre, També és pot sembrar pastanaga, bleda, rave i remolatxa de taula, patates.

Fruiters. Encara és temps de plantar-ne els de sacar, assegurant bé forat on és posarà. Si és terra molt argilosa, cal posar una mica de torba en el fons del forat escollit, d’aquesta manera ajudarem a que arreli millor

Olivera. És pot començar a fer la poda.

Jardí. Temps de sembrar les aromàtiques com alfàbrega, donzell, espamellac, farigola, marduix, menta, poliol, romaní, ruda, sajolida i sàlvia. També plantes útils com boixac, camamilla i clavell de moro.

Consells agrícoles 12

18/02/2016

Vinya. Si s’han efectuat arrencades de ceps per noves plantacions, cal tenir en compte varis factors que poden determinar una bona vinya. Primer, fer una llaurada fonda amb arada amb lluna vella, per retirar totes les arrels possibles. Segon, per obligació fonamental, és fer una analítica del sol, on ens dirà els valors dels diferents elements, com M.O.(matèria orgànica), els macro elements NPK(nitrogen, fòsfor, potassi), micro elements essencials com Mg(magnesi), B(bor), pH, calç activa, CE (conductivitat elèctrica), Na(sodi) i els microorganismes invasors d’arrels “nematodes”. Tercer, corretgir les càrencies determinades, i si cal, desinfectar pels nematodes. Un cop fetes aquestes tasques, deixar reposar el terreny de 1 a 2 mesos avans de la plantació.

Horta. Cal fer rotacions de parcel.les de sembres i plantacions per evitar concentracions de microorganismes malignes i anar llaurant cada 2 mesos amb lluna vella per eliminar aquests microorganismes.

Fruiters. Temps de plantar els fruiters desitjats.

Olivera. Temps d’adobar. Consultar el consell agrícola del mes de gener.

Jardí . Comença el temps de plantar les bulboses de primavera.

Consells agrícoles 11

28/01/2016

Plantar i sembrar:Al hort,  bledes, cols, escaroles, cebes, enciams, bròquils. Llavors de patates, espinacs, julivert, faves, pèsols, porro i alls. Al jardí, marialluïsa, roselles, violetes, clavell xinés, malva florida. Tenim l’oportunitat de sembrar les  bulboses de primavera, com jacints, narcisos, anemones, safrà, amaril·lis, assutzena, crocus, fressies, iris, tulipes, etc.

Tractaments:Fruiters, de fulla caduca realitzar tractament d’hivern mullant molt bé del terra fins els brots més llunyans, d’aquesta manera eliminem restes de fongs i insectes amagats a la pell. Els de fulla peremne tractar només si ha plaga. Oliveres, si estan netes no cal tractar. Al hort , vigilar les erugues de la carxofera, escaroles, enciams, api, cols i coliflor. A la vinya, no cal tractar. Al jardí, tractar si han les paneroles en el lloure, heures i coníferes.

Tractar sempre amb productes autoritzats tan en cultius ecològics, producció,integrada com convencional i respectar el termini de seguretat.

Consells agrícoles 10

21/01/2016

Vinya .Seguim podant els ceps amb el sistema més adequat per varietat. Cal treure més fusta vella del habitual per deixar fusta nova, així motivem que ens broti amb més vigor desprès de l’estrès hídric del 2015. Adobar les vinyes amb orgànic (M.O.) si fa temps que no s’aplica per afavorir la fauna microbiana del sòl, o també amb  minerals sòlids o líquids (NPK+Mg). Si és fa amb M.O. cal triar productes ben com postats, i és fa amb minerals, la relació estàndard pot ser 2-1-3-0,2, tot i que cada vinya pot tenir la seva necessitat. Normalment el Penedès son terres riques amb fòsfor (P), macro mineral indispensable per afavorir arrel i floració del cep, per tant no calen grans dosis de fòsfor.  Recordar que fer qualsevol adobat, millor fer-ho amb lluna descendent/nova.

Horta. Cal adobar+llaurar amb orgànic i minerals les parcel·les més deficitàries amb lluna descedent/nova.

Fruiters.  Cal podar els fruiters per varietats, millor amb lluna nova i tenint en compte les seves necessitats. També és temps de plantar-ne, sempre amb la terra ben estovada, adobada i amb lluna ascendent.

Olivera. Fer adobades amb orgànic (M.O.) juntament amb minerals+Bor (NPK + B) .El microelement Bor (B), és indispensable per l’olivera per el quallat i formació de les olives.

Jardí. Fer la poda de tots els rosers amb lluna descendent/nova. Comença el temps de plantar les bulboses de primavera.

Consells agrícoles 9

03/12/2015

Plantar i sembrar:Al hort, alls, cebes, cols d’estiu, espinac d’hivern, faves i pèsols. Al jardí, poques plantes podem sembrar o plantar. Si més no, podem decorar i omplir espais deficitaris amb plantes florides de temporada com ciclàmens, matrimonis, violes i pensaments.

Tractaments:Fruiters:  Els arbres amb fulles parcialment o totalment caigudes, realitzar un tractament amb coure per cicatritzar. Oliveres: tractar amb coure per cicatritzar ferides només els camps extensius on s’hagi collit a màquina, d’aquesta manera evitarem les formacions de “berrugues” a la fusta causades per un bacteri. Hort: Cal vigilar els diferents fongs visibles de les carxofes, faves, pèsols, ceba, api i bleda. Només tractar on hi hagi presència d’ells. Vinya: No cal aplicar. Jardí: Tractar les coníferes mes afectades per fong i paneroles de la primavera i estiu. Els pins on hi hagin presència de erugues de processionària, cal tractar mullant bé.

Tractar sempre amb productes autoritzats tan en cultius ecològics, producció integrada com convencional i respectar el termini de seguretat.

Consells agrícoles 8

26/11/2015

Vinya. És poden començar a podar només les vinyes on els pàmpols han caigut del tot. Si és trobem ceps afectats per malalties de fusta, cal podar-los en tisores diferents, treure el màxim de fusta afectada, deixar fusta nova i aplicar producte cicatritzant.

Horta. Cal controlar els regs als pèsols, faves, alls, calçots, cols, escaroles, etc.,  ja que en regs curts i no abundants evitarem la excessiva humitat en les arrels i tronc per que no és desenvolupin els fongs malignes que poden parasitar i destruir les plantes

Fruiters. Comença la collita dels cítrics. Aquest any les flors han quallat molt bé en general i s’espera una bona collita. Cal collir-los sempre tallant pel mànec i no estirant.

Olivera. Estem en plena collita d’olives pràcticament en totes les zones. Degut a la tardor càlida que estem tenint, cal collir-les el més ràpid possible, ja que maduren mol ràpid i poden caure si ens arriba el vent.

Jardí. Tenim en floració per collir els clavells i crisantems amb tota la seves varietats de colors i mides, ideals per decorar, ja que perduren molts dies.

Consells agrícoles 7

05/11/2015

Plantar i sembrar: Al hort: Varietats de cols i broqui. Pastanaga, naps, espinacs d’hivern i els alls per grans secs, que millor que siguin d’origen gironí o manxec. Al jardí: clavell xinés, malva florida, bulboses de tardor, com jacints, narcisos, anemones, safrà, amaril·lis, assutzena, crocus, fressies, iris, tulipes, etc.

Tractaments:Fruiters:  Esperar a la caiguda de les primeres fulles per tractar, excepte pereres i noguers, que s’han de tractar per prevenir la bactèria(brot negre). Els cítrics la panerola i minadora de fulla. Oliveres: no podem tractar-les per la mosca amb productes convencionals, per poc marge de plaç de seguretat, excepte el cultiu ecològic que és més curt.  Al hort: les erugues en general del cultius, els fongs de les bledes, apis, enciams i bacteri de les cols, enciams i tomacó. A la vinya: cap aplicació.  Al jardí: erugues en general, oïdi de euonymus, roia del roser i gerani.

Tractar sempre amb productes autoritzats tan en cultius ecològics, producció,integrada com convencional i respectar el termini de seguretat.

Consells agrícoles 6

29/10/2015

Vinya. En les vinyes joves de l’any, abans de la poda, cal lligar bé els sarments al filferro del emparrat que vulguem deixar per la formació futura del cep, així evitarem mal formacions futures.

Horta. Un cop netejades les parcel·les de les plantes d’estiu i primavera, cal preparar la terra amb llaurades i adobs pertinents per les sembres i plantacions dels cultius d’hivern.

Fruiters. És  temps de collir codonys, caquis i castanyes. Els interessats en fer el dolç de codony, ara és el moment. Collir els codonys i caquis quan no siguin madurs del tot, ja que tendeixen a podrir-se ràpid i cauen al terra, degut que son fruites fràgils de textura. Per madurar-los bé els posarem al costat de les pomes, aquestes desprenen gas etilè.

Olivera. Les zones del Baix Penedès i Garraf, estan a punt de collir les olives per l’oli nou, especialment la varietat de arbequina. És recomanable collir-les en un 80% de madures i 20% de verdes, d’aquesta manera obtindrem un l’oli amb més aromes i és guarda millor tot l’any.

Jardí  .Floració de varies plantes de romaní, poliol, crisantems, caputxina i clavell de moro.

Subministres i serveis per l'agricultura i la jardineria