Consells agrícoles 12 | Agronec'89

Consells agrícoles 12

18/02/2016

Vinya. Si s’han efectuat arrencades de ceps per noves plantacions, cal tenir en compte varis factors que poden determinar una bona vinya. Primer, fer una llaurada fonda amb arada amb lluna vella, per retirar totes les arrels possibles. Segon, per obligació fonamental, és fer una analítica del sol, on ens dirà els valors dels diferents elements, com M.O.(matèria orgànica), els macro elements NPK(nitrogen, fòsfor, potassi), micro elements essencials com Mg(magnesi), B(bor), pH, calç activa, CE (conductivitat elèctrica), Na(sodi) i els microorganismes invasors d’arrels “nematodes”. Tercer, corretgir les càrencies determinades, i si cal, desinfectar pels nematodes. Un cop fetes aquestes tasques, deixar reposar el terreny de 1 a 2 mesos avans de la plantació.

Horta. Cal fer rotacions de parcel.les de sembres i plantacions per evitar concentracions de microorganismes malignes i anar llaurant cada 2 mesos amb lluna vella per eliminar aquests microorganismes.

Fruiters. Temps de plantar els fruiters desitjats.

Olivera. Temps d’adobar. Consultar el consell agrícola del mes de gener.

Jardí . Comença el temps de plantar les bulboses de primavera.

Posted in General